Projects >>

Contact

Ars Septima d.o.o.
Svačićev trg 10
10 000 Zagreb
Croatia
Tel. +385 1 48 56 510
E-mail. lidija@ars7.hr

Lidija Ivanda
producer
lidija@ars7.hr
teatarerato@gmail.com

Ruth Diskin
sales agent Lea and Daria
Ruth Diskin Films
www.ruthfilms.com

Ars septima d.o.o., Svačićev trg 10, Zagreb. Upisana u trgovačkom sudu u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 3626326. Temeljni kapital 48.000,00 kuna. Poslovna banka: Hrvatska poštanska banka d.d. Žiro račun: 2390001-1100318395